Jäsenhuone|Työhuone|Valmennushuone (JH)

Hyvinvointi

Vanhempana sinun tehtävänäsi on huolehtia, että jääkaapista löytyy terveellistä ruokaa, lapsesi nukkuu riittävästi ja harjoittelee vain terveenä.

Fyysisen kunnon kehittäminen edellyttää aina riittävää määrää monipuolista harjoittelua ja liikkumista. Harjoittelun ja levon täytyy olla tasapainossa. Näin kehitys on mahdollista ja vältytään ylikuormittumisilta, loukkaantumisilta ja sairastumisilta. Palautumisen ja kehittymisen kannalta unen määrä ja säännöllinen unirytmi ovat aivan keskeisiä. Palauttaviin tekijöihin kuuluu oleellisena osana myös terveellinen ravinto ja hyvä ateriarytmitys. Fyysisen kehittymisen perusedellytys on, että harjoittelu, ravinto ja lepo ovat tasapainossa keskenään.

 

Riittävä ja monipuolinen ravinto

Alla olevista linkeistä löydät tietoa:

Suomen Taitoluisteluliitto: http://www.stll.fi/luistelijalle/vanhemmat/

Nuori Suomi, Kasva urheilijaksi: https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Terve koululainen: http://www.tervekoululainen.fi/elementit/ravinto

 

Liikunta


 

Lepo

Terve koululainen: http://www.tervekoululainen.fi/elementit/unijalepo

 

Urheilullinen elämänrytmi

Nuori Suomi, Kasva urheilijaksi: https://www.kasvaurheilijaksi.fi/