Jäsenhuone|Työhuone|Valmennushuone (JH)

Sairastumiset/loukkaantumiset

 

Sairaana tai loukkaantuneena ei pidä tulla harjoituksiin. Sairaustapauksissa kuukausimaksussa on kahden viikon omavastuuaika. Sairauden jatkuessa kuukausimaksusta saa alennusta omavastuuajan jälkeen väliin jääneiden harjoituskertojen verran. Harjoittelukiellosta tulee toimittaa lääkärintodistus. Osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto) ei kuitenkaan myönnetä alennusta.